สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
1
ชนะ
3
1
ชนะ
4
2
ชนะ
5
1
ชนะ
6
2
ชนะ
7
1
ชนะ
8
1
ชนะ
9
2
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
1
ชนะ
14
1
ชนะ
15
2
ชนะ
16
1
ชนะ
17
1
ชนะ
18
1
ชนะ
19
1
ชนะ
20
1
ชนะ
21
2
ชนะ
22
1
ชนะ
23
3
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
1
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
1
ชนะ
30
1
ชนะ
31
1
ชนะ
32
1
ชนะ
33
1
ชนะ
34
1
ชนะ
35
1
ชนะ
36
1
ชนะ
37
2
ชนะ
38
3
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
1
ชนะ
42
1
ชนะ
43
4
ชนะ
44
1
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
1
ชนะ
48
1
ชนะ
49
2
ชนะ
50
1
ชนะ
51
-
แพ้
52
2
ชนะ
53
2
ชนะ
54
1
ชนะ
55
-
แพ้
56
1
ชนะ
57
2
ชนะ
58
1
ชนะ
59
2
ชนะ
60
2
ชนะ
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
1
ชนะ
64
2
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
4
ชนะ
68
1
ชนะ
69
4
ชนะ
70
4
ชนะ
71
3
ชนะ
72
1
ชนะ
73
1
ชนะ
74
1
ชนะ
75
1
ชนะ
76
4
ชนะ
77
2
ชนะ
78
2
ชนะ
79
2
ชนะ
80
1
ชนะ
81
1
ชนะ
82
4
ชนะ
83
-
แพ้
84
1
ชนะ
85
1
ชนะ
86
1
ชนะ
87
-
แพ้
88
2
ชนะ
89
1
ชนะ
90
1
ชนะ
91
1
ชนะ
92
2
ชนะ
93
1
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
3
ชนะ
97
2
ชนะ
98
1
ชนะ
99
3
ชนะ
100
4
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
96
4