สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
2
ชนะ
2
3
ชนะ
3
1
ชนะ
4
2
ชนะ
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
2
ชนะ
8
1
ชนะ
9
1
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
3
ชนะ
14
1
ชนะ
15
1
ชนะ
16
1
ชนะ
17
2
ชนะ
18
1
ชนะ
19
5
ชนะ
20
1
ชนะ
21
2
ชนะ
22
2
ชนะ
23
2
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
2
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
1
ชนะ
30
1
ชนะ
31
2
ชนะ
32
1
ชนะ
33
1
ชนะ
34
1
ชนะ
35
1
ชนะ
36
3
ชนะ
37
1
ชนะ
38
1
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
2
ชนะ
42
2
ชนะ
43
1
ชนะ
44
3
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
2
ชนะ
48
1
ชนะ
49
-
แพ้
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
2
ชนะ
53
4
ชนะ
54
1
ชนะ
55
1
ชนะ
56
1
ชนะ
57
1
ชนะ
58
2
ชนะ
59
1
ชนะ
60
1
ชนะ
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
4
ชนะ
64
2
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
2
ชนะ
68
3
ชนะ
69
1
ชนะ
70
1
ชนะ
71
1
ชนะ
72
2
ชนะ
73
2
ชนะ
74
4
ชนะ
75
1
ชนะ
76
1
ชนะ
77
1
ชนะ
78
1
ชนะ
79
2
ชนะ
80
1
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
1
ชนะ
84
1
ชนะ
85
-
แพ้
86
1
ชนะ
87
1
ชนะ
88
1
ชนะ
89
-
แพ้
90
1
ชนะ
91
1
ชนะ
92
1
ชนะ
93
-
แพ้
94
1
ชนะ
95
-
แพ้
96
2
ชนะ
97
5
ชนะ
98
1
ชนะ
99
1
ชนะ
100
2
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
95
5